Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra. Noticias Celebracións do 45º aniversario da AXF 1972-2017