Asociación de Persoas Xordas de Ferrol Noticias Celebracións do 45º aniversario da AXF 1972-2017