ASESORÍA XURÍDICA

Cal e o noso Obxetivo?

Facilitar o acceso á xustiza das persoas xordas, promovendo a súa independencia a través da dotación das ferramentas necesarias para o acceso libre e igualitario ao sistema xurídico.

Quen puede solicitalo?​

Este servizo diríxise principalmente a persoas xordas e as súas familias. Pode solicitalo calquera persoa asociada á entidade.

Como solicitar o servicio?

Podes solicitar o servizo presencialmente na nosa entidade ou ben,

Acceso á xusticia libre e igualitario para todos/as.