ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA

faxpg
CNSE

ENTIDADES COLABORADORAS

Xunta de Galicia
Deputación da Coruña
Concello de Ferrol
Concello de Narón

Servizo de Intérprete

e moito máis

Intérprete Intermediación Servizo de Intérprete de Lingua de Signos Española e Guía Intérprete para Persoas Xordocegas

y mucho más

Servicio de Intérprete Intérprete Intermediación Servicio de Intérprete de Lengua de Signos Española y Guía Intérprete para Personas Sordociegas