Xunta Directiva

A Xunta Directiva da Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) centrará os seus esforzos en manter e mellorar os servizos que xa se prestan da entidade así como a mellora significativa da calidade de vida das Persoas xordas de Ferrolterra  a través da educación e a accesibilidade, observando sempre os fins da entidade.

Teresa Gallo Lastra

Presidenta

Rubén Giz Martínez

Videpresidente

Juliana Mª Sousa Machado

Secretaria

Vicente D. Veiga Martínez

Vogal

Susana Carregado Silva

Vogal

Julio F. Peón Rodríguez

Vogal

Iván Piñeiro Anidos

Vogal

Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) é unha entidade sen ánimo de lucro que defende os intereses e dereitos das Persoas Xordas de Ferrolterra  . No obstante, a AXF atende calqueira necesidade relacionada co colectivo de Persoas Xordas, estén ou non afiliadas o seu movemento asociativo.

Teresa Gallo Lastra

Presidenta

Rubén Giz Martínez

Videpresidente

Juliana Mª Sousa Machado

Secretaria

Vicente D. Veiga Martínez

Vogal

Susana Carregado Silva

Vogal

Julio F. Peón Rodríguez

Vogal

Iván Piñeiro Anidos

Vogal