Premios e
Recoñecementos

XI Premio Solidario Cidade de Ferrol ( 2018)

O esforzó e o traballo solidario levado a cabo pola AXF é recoñecido polo Concello de Ferrol coa concesión do “XI Premio Solidario Cidade de Ferrol”

XI Carro de Prata (2019)

En 2019 a AXF recibiu a nominación ao premio honorífico “XI Carro de Prata” polo seu traballo a favor do grupo, que otorga bianualmente a Asociación Sociocultural ASCM.

XII Carro de Prata (2021)

En 2021 a AXF recibiu un accésit por celebrar no 2022 o seu 50 aniversario e destacar o importante labor que realiza en materia de inclusión na comarca, que otorga bianualmente a Asociación Sociocultural ASCM.

Premio Solidario Cidade de Ferrol (2022)

O esforzó e o traballo solidario levado a cabo pola AXF é recoñecido polo Concello de Ferrol coa concesión do “Premio Solidario Cidade de Ferrol”

Insignia de Ouro de Ferrol (2022)

Polo seu medio século de loita pola eliminación das barreiras comunicativas, polo Concello de Ferrol coa concesión da “Insignia de Ouro de Ferrol”