Premios e
Recoñecementos

XI Carro de Prata ( 2018)

En 2018 a AXF recibiu a nominación ao premio honorífico “XI Carro de Prata” polo seu traballo a favor do grupo, que otorga bianualmente a Asociación Sociocultural ASCM.

XI Premio Solidario Cidade de Ferrol ( 2018)

No mesmo ano, o esforzó e o traballo solidario levado a cabo pola AXF é recoñecido polo Concello de Ferrol coa concesión do “XI Premio Solidario Cidade de Ferrol”