Equipo de traballo

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra(AXF) é unha entidade sen ánimo de lucro que defende os intereses e dereitos das Persoas Xordas de Ferrolterra. Con todo, AXF atende calquera necesidade relacionada co colectivo de Persoas Xordas, estean ou non afiliadas ó seu movemento asociativo.

Departamento Socioeducativo
Departamento de accesibilidade

Intérprete de lingua de signos e guía-Intérprete de persoas xordocegas

Departamento de administración e voluntariado