Asociación de Persoas Xordas de Ferrol Posted by: Asociación Persoas Xordas de Ferrol