Transparencia

Actividades e contas de 2016

A AXF, declarada de Utilidade Pública en acordo de Consello de Ministros de 18 de xaneiro de 1974, deposita anualmente as memorias nos siguientes rexistros:

  • Rexistro Provincial de Asociacións Nº 1973/000252-1.
  • Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) Nº: E-306.

Memorias de actividades 2016

Se o desexas descárgate o  arquivo.

Cuentas 2016

Se o desexas descárgate o  arquivo.

Entradas relacionadas