Equipo de traballo

AXF

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra(AXF) é unha entidade sen ánimo de lucro que defende os intereses e dereitos das Persoas Xordas de Ferrolterra  . Con todo, AXF atende calquera necesidade relacionada co colectivo de Persoas Xordas, estean ou non afiliadas ao seu movemento asociativo.