Cursos LSE

O achegamento da Lingua de Signos á poboación xeral, favorece a interacción da comunidade xorda e a oínte, a inclusión do colectivo e a normalización da Lingua de Signos como medio de comunicación. Na AXF ofrecemos formación en Lingua de Signos adaptada ás necesidades de cada grupo. Cóntase cunha Profesora Persoa Xorda Especialista en Lingua de Signos.

  1. Charlas de sensibilización en Lingua de Signos e Comunidade Xorda
  2. Obradoiros de Lingua de Signos para Centros Educativos/ANPA
  3. Cursos de Lingua de Signos para adultos
    • Curso de Introdución á Lingua de Signos
    • Cursos de Lingua de Signos A1 e A2
    • Outros

Solicita o teu curso

Tfno: 981 35 11 56
Correo-e: cursoslse@axferrolterra.org

Solicitude de curso


ANTES DE ENVIAR EL SIGUIENTE FORMULARIO NECESITAMOS QUE LEAS NUESTRA  POLITICA DE PRIVACIDAD

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999 de España, informámoslle que os datos facilitados mediante o formulario serán incorporados nun ficheiro debidamente inscrito ante Axencia Española de Protección de Datos coa finalidade de posibilitar as comunicacións da Asociación de Persoas Xordas (AXF) para o exercicio da súa actividade.

Sen prexuizo disto infórmaselle de que poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición para o cal debe dirixirse a: Asociación de Persoas Xordas de Ferrol (AXF) Rúa Alcalde Usero, CC Porta Nova, locais 103-105, baixo CP 15403 Ferrol (A Coruña), adxuntando acreditación da identidade.