Colaboración coa FAXPG

LSE

Curso de Lingua de Signos Española.

A FAXPG desenvolve tamén na AXF Cursos de Lengua de Signos Española (niveis A1, A2, B1 e B2), coa finalidade de facilitar a comunicación entre persoas xordas e oíntes, ademais do achegamento á Cultura Xorda.

Emprego

En colaboración co Servizo Público de Emprego de Galicia, e grazas ao Convenio de Colaboración coa Consellería de Política Social, a FAXPG proporciona unha Orientadora Laboral para a busca de emprego e intermediación laboral.

Servizo Público de Emprego

Podes solicitar cita co Servizo de Emprego localizado na AXF a través do Centro de Intermediación ou no telefono directo: 881 93 90 453 90 45

SAPS

Servizo de Atención a Persoas Xordas.

A/O Traballadora/o Social presta información e apoio ás persoas xordas en todos os asuntos relacionados con prestacións, recursos ou trámites administrativos.

Podes solicitar cita co SAPS a través do Centro de Intermediación ou no telefono: 881 95 28 82.