Asociación de Persoas Xordas de Ferrol Posted by: Asociación de Persoas Xordas de Ferrol (AXF)