Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra. Posted by: Asociación de Persoas Xordas de Ferrol (AXF)