Xunta Directiva

A Xunta Directiva da Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) centrará os seus esforzos en manter e mellorar os servizos que xa se prestan da entidade así como a mellora significativa da calidade de vida das Persoas xordas de Ferrolterra  a través da educación e a accesibilidade, observando sempre os fins da entidade.

Miembros

A Xunta Directiva está estructurada da seguinte maneira:
  1. Teresa Gallo Lastra (Presidenta)
  2. Vicente David Veiga Martínez (Vicepresidente)
  3. Xuliana Mª Sousa Machado (Secretaría)
  4. Susana Carregado Silva (Vocal)

AXF

Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) é unha entidade sen ánimo de lucro que defende os intereses e dereitos das Persoas Xordas de Ferrolterra  . No obstante, a AXF atende calqueira necesidade relacionada co colectivo de Persoas Xordas, estén ou non afiliadas o seu movemento asociativo.