A AXF

Que é AXF?

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra(AXF) nace en 1972 como punto de encontro das Persoas Xordas da comarca de Ferrolterra. En 1974 é declarada de Utilidade Pública, fortalecéndose como o único recurso local específico para o colectivo. Actualmente fomenta a inclusión social e a igualdade de as Persoas Xordas a través da súa empoderamiento persoal, a eliminación das barreiras de comunicación e todas aquelas accións que aseguran o seu pleno desenvolvemento como membros activos da sociedade.

Fins

  1. Promover servizos e actividades para persoas xordas e familias nas áreas de servizos sociais, cultura, educación, saúde, accesibilidade e eliminación de barreiras de comunicación.
  2. Facilitar o acceso á información oral, tanto oral como escrita, mediante unha transmisión signada da mesma.
  3. Representar ao colectivo, defender a Lingua de Signos e a plena inclusión das persoas xordas na comunidade.