Cursos LSE

O achegamento da Lingua de Signos á poboación xeral, favorece a interacción da comunidade xorda e a oínte, a inclusión do colectivo e a normalización da Lingua de Signos como medio de comunicación. Na AXF ofrecemos formación en Lingua de Signos adaptada ás necesidades de cada grupo. Cóntase cunha Profesora Persoa Xorda Especialista en Lingua de Signos.

  1. Charlas de sensibilización en Lingua de Signos e Comunidade Xorda
  2. Obradoiros de Lingua de Signos para Centros Educativos/ANPA
  3. Cursos de Lingua de Signos para adultos
    • Curso de Introdución á Lingua de Signos
    • Cursos de Lingua de Signos A1 e A2
    • Outros

SignaEduca! Proxecto de Introdución á Lingua de Signos e orientación Educativa na Infancia
Ao longo do 2019, a Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra desenvolverá as actividades previstas en SignaEduca, na procura da eliminación das barreiras lingüísticas que dificultan a comunicación con nenos e nenas xordos/as, promovendo o seu máximo desenvolvemento cognitivo, emocional e lingüístico, así como, a plena inclusión social, mentres que se promove unha ferramenta pedagóxica básica nos nenos e nenas oíntes. Grazas á colaboración da Consellería de Economía. Emprego e Industria, co apoio financeiro do Fondo Social Europeo, levaremos a cabo a contratación dun ou dunha traballador/a incluído no Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

Solicita o teu curso

Tfno: 981 35 11 56
Correo-e: cursoslse@axferrolterra.org

Solicitude de curso