Xunta Directiva

A Xunta Directiva da Asociación de Persoas Xordas de Ferrol (AXF) centrará os seus esforzos en manter e mellorar os servizos que xa se prestan da entidade así como a mellora significativa da calidade de vida das Persoas xordas de Ferrolterra (Ferrol e Narón) a través da educación e a accesibilidade, observando sempre os fins da entidade.

Miembros

Xunta Directiva

A Xunta Directiva está estructurada da seguinte maneira:

  1. Teresa Gallo Lastra (Presidenta)
  2. Vicente David Veiga Martínez (Vicepresidente)
  3. Xuliana Mª Sousa Machado (Secretaría)
  4. Susana Carregado Silva (Vocal)
  5. Miguel González Lloves (Vocal)

AXF

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol (AXF) é unha entidade sen ánimo de lucro que defende os intereses e dereitos das Persoas Xordas de Ferrolterra (Ferrol e Narón) . No obstante, a AXF atende calqueira necesidade relacionada co colectivo de Persoas Xordas, estén ou non afiliadas o seu movemento asociativo.